REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO JUNIORÓW DO LAT 7, 9 i 11,13,15,17 w SZACHACH KLASYCZNYCH

REGULAMIN
INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
JUNIORÓW DO LAT 7, 9 i 11,13,15,17 w SZACHACH KLASYCZNYCH

1. Cel imprezy

 • Wyłonienie mistrzów województwa juniorów do 7 lat, do 9 lat, do 11 lat, do 13 lat, do 15 lat, do 17 lat -w kategorii dziewcząt i chłopców.
 • Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży
 • Stworzenie warunków do rywalizacji sportowej.
 • Wyszukiwanie młodych talentów -kandydatów do kadr województwa młodzików i juniorów
 1. Termin i miejsce

  7-9.10.2016 – Łuków, Hala Sportowa MSZ w Łukowie, ul.Kryńskiego 10

  3. Organizator

  Stowarzyszenie Szachistów Szachpol w Łukowie na zlecenie Lubelskiego Związku Szachowego

  4. Uczestnictwo

  Prawo startu mają zawodniczki/cy :

  1/ do lat 7 – rocznik 2009 i młodsi

  2/      do lat 9 – rocznik 2007 i 2008

  3/       do lat 11 – rocznik 2005 i 2006

4/   do lat 13- rocznik 2003 i 2004

5/ do lat 15 -rocznik 2001 i 2002

6/ do lat 17- rocznik 1999 i 2000
Podczas zawodów wymagane będą licencje zawodnicze – w przypadku braku licencji, będzie możliwe jej uzyskanie na miejscu zawodów. Koszt licencji 30zł zgodnie z Komunikatem Organizacyjno- Finansowym Polskiego Związku Szachowego z 2016 roku.

5. Wpisowe

     – 20zł od zawodnika, płatne przelewem na konto Stowarzyszenia Szachistów Szachpol w Łukowie

nr konta:40 1750 0012 0000 0000 3354 7803

nazwa banku: Raiffeisen Bank SA lub gotówką na miejscu.

lub na sali turniejowej gotówką

6. System rozgrywek

Turnieje będą rozgrywane w grupach wiekowych. Jednak w przypadku wystąpienia małej frekwencji w poszczególnych grupach wiekowych, organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup wiekowych. W takim przypadku, będą prowadzone oddzielne klasyfikacje dla poszczególnych grup wiekowych.

Tempo gry:

1/ dla grup do lat 7,9,11 -1 godzina na partię dla zawodnika.

2/dla grup do lat 13,15,17- 60 min+ 30 sekund za ruch dla zawodnika.
System rozgrywek: Szwajcarski kontrolowany 6-7 rundowy lub kołowy- w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

Ostateczny system rozgrywek/ w tym ilość rund/ będzie podany na odprawie w dniu 7.10.2016 roku

7. Zgłoszenia – zapisy mailowo :mistrzostwa2016@szachpol.pl, telefonicznie:257983364 lub

on-line:na stronie chessarbiter.com
ewentualnie na sali gry w przypadku wolnego miejsc

8. Terminarz:

7 .10. 2016 r.

15.30-16.00- Potwierdzenie obecności i ewentualne zapisy w przypadku wolnych miejsc.
16.15- Odprawa techniczna.
16.30 Rozpoczęcie zawodów

8.10. 2016 r.

9.00 Dalszy ciąg zawodów

9.10.2016 r.

9.00 Dalszy ciąg zawodów

około godz. 15.00-15,30 przewidywane oficjalne zakończenie zawodów

 1. Nagrody

  Puchary , medale za miejsca I-III we wszystkich kategoriach wiekowych.

  Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy.

  W turniejach będzie możliwość uzyskania okręgowych kategorii szachowych bez dodatkowych dopłat.

Ponadto w niektórych grupach wiekowych będzie możliwość wypełnienia norm na kategorie centralne/uzależnione to będzie od średniego rankingu zawodników/

10.Zakwaterowanie i wyżywienie

Organizator umożliwia zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie od 7.10.2016 roku/od kolacji/ do 9.10.2016 roku/ do obiadu/ za kwotę 170 złotych/2x 85 złotych/,

Osoby dojeżdżające mogą nabyć obiady w cenie 17 złotych/obiad.

Opłaty można dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia Szachistów Szachpol w Łukowie

nr konta:40 1750 0012 0000 0000 3354 7803

nazwa banku: Raiffeisen Bank SA lub gotówką na miejscu.

Ilość miejsc ograniczona. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie w przypadku rezerwacji i opłacenia do dnia 30.9.2016 r.

 1. Kontakt i informacje

1/ tel.: 257983364

2/e-mail:mistrzostwa2016@szachpol.pl

Osoby do kontaktu: 1/Piotr Piwowarczyk -sędzia główny

2/ dr inż. Bronisław Samujło- Dyrektor Mistrzostw

3/ Monika Suska- Koordynator

Uwagi końcowe

Zawodnicy biorący udział w zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie. Obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz rywalizacja w duchu Fair Play. Trofea należy odbierać osobiście na zakończeniu turniejów, w przeciwnym razie przepadają. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego. Opłata wpisowego jest zgodą na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku  uczestników przez organizatorów zgodnie z potrzebami organizacji i promocji zawodów. Uczestnictwo w zawodach i opłata startowa jest potwierdzeniem akceptacji przedstawionych warunków udziału..

Zapraszamy do Łukowa !

Organizatorzy

Może Ci się również spodoba