INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO JUNIORÓW DO LAT 6, 8 i 10, 12, 14, 16, 18 w SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH

REGULAMIN
INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
JUNIORÓW DO LAT 6, 8 i 10, 12, 14, 16, 18 w SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH

1. Cel imprezy

               Wyłonienie mistrzów województwa juniorów do lat: 6, 8 i 10, 12, 14, 16, 18 -w kategorii dziewcząt i chłopców.

               Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży

               Stworzenie warunków do rywalizacji sportowej.

               Wyszukiwanie młodych talentów- kandydatów do kadr województwa młodzików i juniorów

 1. Termin i miejsceMistrzostwa Województwa Lubelskiego Juniorów w Szachach Szybkich – 08.06.2019 r.

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Juniorów w Szachach Błyskawicznych – 09.06.2019 r.

 Łuków, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Łukowie,ul. Piłsudskiego 17

3. Organizator:

Lubelski Związek Szachowy w Lublinie przy współpracy Województwa Lubelskiego, Miasta Łuków, Stowarzyszenia Szachistów Szachpol w Łukowie,Starostwa Powiatowego w Łukowie

 1. Uczestnictwo

  Prawo startu mają zawodniczki/cy :

  1/ do lat 6 – rocznik 2013 i młodsi

  2/ do lat 8 – rocznik 2011 i 20012

  3/ do lat 10 – rocznik 2009 i 2010

4/ do lat 12- rocznik 2007 i 2008

5/ do lat 14 -rocznik 2005 i 2006

6/ do lat 16- rocznik 2003 i 2004

7/ do lat 18- roczniki 2001 i 2002

Podczas zawodów wymagane będą licencje zawodnicze – w przypadku braku licencji, będzie możliwe jej uzyskanie na miejscu zawodów. Koszt licencji 30zł zgodnie z Komunikatem Organizacyjno- Finansowym Polskiego Związku Szachowego.

UWAGA: nie pobieramy opłaty startowej

W Mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodnicy będący członkami  klubów/stowarzyszeń/ zarejestrowanych w Lubelskim Związku Szachowym

 1. 5. System rozgrywek

  Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Juniorów w Szachach Błyskawicznych – turniej będzie rozgrywany na dystansie 11 rund systemem szwajcarskim. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia poszczególnych grup wiekowych w zależności od ilości uczestników, tempo gry: P 5

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Juniorów w Szachach Szybkich – turniej będzie rozgrywany na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia poszczególnych grup wiekowych w zależności od ilości uczestników, tempo gry: P 30

6. Zgłoszenia – zapisy mailowo :biuro@luzszach.pl, szachpol@gmail.com telefonicznie:257983364 lub on-line:na stronie chessarbiter.com

ewentualnie na sali gry w przypadku wolnego miejsc

7. Terminarz:

Mistrzostwa w Szachach Szybkich

08.06.2019 r.

9.30 – Potwierdzenie obecności i ewentualne zapisy w przypadku wolnych miejsc.
9.45 – Odprawa techniczna.

10.00 – Oficjalne otwarcie Mistrzostw

10.15-13.30 rundy I-III

13.30-14.30 przerwa obiadowa

14.30-18.30 rundy IV-VII

Mistrzostwa w Szachach Błyskawicznych
09.06.2019 r.

9.30 – Potwierdzenie obecności i ewentualne zapisy w przypadku wolnych miejsc.
9.45 – Odprawa techniczna.

10.00- 13.30- rundy I-XI

Około godz. 14.15 przewidywane oficjalne zakończenie zawodów.

 1. NagrodyPuchary, medale za miejsca I-III we wszystkich kategoriach wiekowych.
 2. Kontakt i informacje

1/ tel.: 257983364

2/ Osoby do kontaktu: 1/Piotr Piwowarczyk -sędzia główny

2/ dr inż. Bronisław Samujło- Dyrektor Mistrzostw

Uwagi końcowe

 1. Zawodnicy biorący udział w zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie. Obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz Polskiego Związku Szachowego, rywalizacja w duchu Fair Play. Trofea należy odbierać osobiście na zakończeniu turniejów, w przeciwnym razie przepadają. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego.
 2. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego komunikatu i oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, Sędziego głównego, zainteresowane w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

10/ Informacja dotycząca RODO

1.Informujemy, że dane osobowe (tj. imię, nazwisko, e-mail,) są przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego turnieju. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Lubelski Związek Szachowy w Lublinie. Dane są przechowywane na terytorium Polski.
 2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zawodów, sporządzenia list startowych oraz ogłoszenia wyników.
 3. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą odpowiednio:
  – Lubelski Związek Szachowy w Lublinie i Stowarzyszenie Szachistów Szachpol w Łukowie/ m.in. dla celów rejestracji, pobytu, sędziowskich, informacyjnych, sprawozdawczych
  – służby księgowe w celu przygotowania, przechowywania i udostępniania odpowiednim organom faktur imiennych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia organizacji turnieju tj, do końcowego rozliczenia imprezy pod względem rachunkowym, finansowym, sprawozdawczym /w tym przygotowanie i przesłanie sprawozdania z imprezy do mediów/
 5. Posiada uczestnik prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.Posiada uczestnik prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Posiada uczestnik prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych uczestnika dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

9.Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

10.Podane przez uczestnika dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

 Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

 Zawodnicy biorący udział w zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie.

 Obowiązują aktualne przepisy FIDE, PZSzach. oraz rywalizacja w duchu Fair Play.

 Uczestnictwo w zawodach i opłata startowa jest potwierdzeniem akceptacji przedstawionych warunków udziału.

Za Zarząd

 Prezes Zarządu

Piotr Piwowarczyk

 

Może Ci się również spodoba