ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU DELEGATÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Zarząd Lubelskiego Związku Szachowego na podstawie par. 22 Statutu zawiadamia, że w dniu 22.06.2019 roku odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Lubelskiego Związku Szachowego.

 

1.Miejsce zebrania: Restauracja „Bella Agatina”, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 35, 21-400 Łuków

2.Termin zebrania:

I termin 10:00

II termin 10:15- zgodnie z wytycznymi par. 23 Statutu LZSzach.

3.Porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania
 2. Wybór sekretarza zebrania
 3. Wybór Komisji Mandatowej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Wybór Komisji Wyborczej
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 9. Przyjęcie sprawozdania zarządu za rok 2018
 10. Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2018
 11. Informacja Zarządu dotycząca aktualnej relacji LZSzach. – PZSzach.
 12. Wybór delegatów na WZD PZSzach.
 13. Sprawy różne
 14. Zamknięcie zebrania

 

Każdy członek Związku, który nie ma zaległości w opłaceniu składek za dwa okresy rozliczeniowe, ma prawo do wskazania jednego delegata, który będzie reprezentować go na zebraniu.

 

Lublin, 07.06.2019 r.

 

za Zarząd

Prezes Zarządu

Piotr Piwowarczyk

Sekretarz Zarządu

Bronisław Samujło

Może Ci się również spodoba