Kolegium

Podczas Wojewódzkiej Konferencji Sędziów Szachowych, która odbyła się 23 października 2016 r. w Lublinie wybrane zostały nowe władze Lubelskiego Kolegium Sędziów.
W konferencji uczestniczyło 14 sędziów z województwa lubelskiego, w tym 13 na prawach delegatów.

Do Kolegium Sędziów zostali wybrani:

Wojciech Krzyżanowski (FA) – przewodniczący

oraz członkowie:

Magdalena Mąka-Polkowska (FA)
Zbigniew Pyda (IA)
Zdzisław Polkowski (FA)
i Piotr Piwowarczyk (FA)

Ustępujący przewodniczący IA Tadeusz Popławski został jednogłośnie uhonorowany przez delegatów tytułem honorowego członka Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Szachowego.

W czasie konferencji uchwalono także nowy Regulamin Działania Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Szachowego, podlegający zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów Lubelskiego Związku Szachowego.