KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ELIMINACJE MIĘDZYWOJEWÓDZKIE do: OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY do 11 i 13 lat, FINAŁU MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK i JUNIORÓW w SZACHACH do 9 lat na rok

Łuków, 11.09.2016 r.

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ELIMINACJE MIĘDZYWOJEWÓDZKIE do:

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY do 11 i 13 lat,

FINAŁU MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK i JUNIORÓW w SZACHACH do 9 lat na rok 2017

 

1/ CEL:

 • Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży,
 • Podnoszenie poziomu sportowego,
 • Wyłonienie finalistów MPJ do 9, 11 i 13 lat w szachach na rok 2017.

 

 

2/ ORGANIZATOR:

SSz. Szachpol Łuków na zlecenie LZSzach.

Lubelski Związek Szachowy.

Dyrektor Turnieju: Piotr Piwowarczyk.

Zastępca Dyrektora: dr Bronisław Samujło.

Sędzia Główny: Jan Błaszczak – sędzia klasy państwowej.

Z-ca Sędziego Głównego: Mikołaj Bura – sędzia klasy państwowej.

 

 

2/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:

 

16 – 22.10.2016                     Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Miód Lawenda”  Biardy, gmina Łuków,

Przyjazdy zawodników do godz. 13.00

16.10.2016, godz. 13.00        Odprawa techniczna obowiązkowa dla wszystkich zawodników. Nieobecność na odprawie powoduje skreślenie z turnieju.

16.10.2016 r., godz.13.30       Obiad

16.10.206 r. godz. 15.00        Otwarcie zawodów

16 – 22.10.2016 r.                   Rundy I – IX

22.10.2016r. godz. 14.30        Zakończenie zawodów

 

3/ WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

1.Prawo gry mają zawodnicy z krajów UE, spełniający kryteria wiekowe, reprezentujący kluby/sekcje szachowe z województw: Lubelskiego i Podlaskiego, posiadający licencje PZSzach. Licencje obowiązują zawodników oraz kluby i sekcje, które reprezentują.

2.Warunkiem dopuszczenia do zawodow jest:

– potwierdzenie startu w macierzystym Wojewódzkim Związku Szachowym i zgłoszenie do organizatora także osób towarzyszących w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 roku.

-obecność na odprawie technicznej w dniu 16.10.2016 i okazanie ważnej licencji zawodniczej oraz klubowej- jeżeli nie jest ujawnione w CR PZSzach.(wg CR na dzień 16.10.2016 r.).

-opłacenie wpisowego: 60 zł, oraz opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w wysokości 20 zł  .

– złożenie przez opiekuna pisemnego oświadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw (druki do wypełnienia przy rejestracji).

– okazanie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu.

 

Wpłaty wpisowego, opłaty klasyfikacyjno-rankingowej  można dokonywać przelewem na konto Stowarzyszenia Szachistów Szachpol w Łukowie,nr konta:40 1750 0012 0000 0000 3354 7803

nazwa banku: Raiffeisen Bank SA lub gotówką w miejscu gry.

Turnieje są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

Zawodnicy  będą mieli do dyspozycji nieodpłatną możliwość wypicia kawy, herbaty.

Osoby dojeżdżające na rundy mogą korzystać z obiadów w Ośrodku w cenie 20-25 zł.

Należy je zamawiać w dniu spożycia do godz. 9-ej.

  

4/ ZGŁOSZENIA:

 

Szczegółowe informacje i zgłoszenia – telefonicznie 257983364 , e-mailem na adres mistrzostwa2016@szachpol.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, klub, kategorię szachową, numer licencji.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 3.10.2016 roku.

Potwierdzenia udziału zawodnika należy dokonać na odprawie technicznej w dniu

16.10.2016 r. Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy startowej.

Wzór zgłoszenia:

Lp Nazwisko i Imię Nazwa Klubu Nr licencji Data ur. Kat. Ranking Gr.
1

 

5/ GRUPY TURNIEJOWE:

grupa Uczestnictwo
A Dziewczęta roczniki: 2007 i młodsze
B Chłopcy roczniki: 2007 i młodsi
C Dziewczęta roczniki: 2005 i 2006
D Chłopcy roczniki: 2005 i 2006
E Dziewczęta roczniki: 2003 i 2004
F Chłopcy roczniki: 2003 i 2004

 

6/ SYSTEM ROZGRYWEK:

 

System rozgrywek szwajcarski (powyżej 10 zawodników) na dystansie 9 rund, w przypadku mniejszej ilości zawodników w grupie obowiązuje system kołowy lub dwukołowy. Każda grupa wiekowa dziewcząt i chłopców gra oddzielnie.

W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu danego zawodnika decydują kryteria z regulaminu PZSzach.

Tempo gry: 90 minut + 30 sekund za ruch dla  zawodnika.

 

 

7/ TERMINARZ:

Data Dzień Godz. Działanie
16.10.2016 N 10.00 –13.00 Przyjazd zawodników. Kwaterowanie.
16.10.2016 N 13.00 Odprawa techniczna. Obowiązkowe potwierdzenie uczestnictwa.
16.10.2016 N 15.00 Ceremonia otwarcia.
16.10.2016 N 15.30 runda: I,
17.10.2016 Pn 9.30 runda: II,
18.10.2016 Wt 9.00 runda: III,
19.10.2016 Śr 9,00 oraz 15,00 rundy: IV, V,
20.10.2016 Cz 9,00 runda: VI,
21.10.2016 Pt 9.00 oraz15,00 rundy: VII,VIII
22.10.2016 Sb 9,00 runda: IX,
08.10.2016 Sb 14.30 zakończenie

8/ NAGRODY i wyróżnienia

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają, puchary, medale i dyplomy,

Awansujący do finałów statuetki i dyplomy,

– Zdobywcy miejsc 4 – 6 dyplomy .

 

– Awans w grupach do 9 lat uzyskuje po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników.

– Awans w grupach 11 i 13 uzyskują po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy.

– Awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju.

 

9/ ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE

 

Zawodnicy i osoby towarzyszące będą zakwaterowani Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Miód Lawenda” w Biardach w pokojach 1, 2, 3 i 4,5  osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, od obiadu 16.10.2016 r. do obiadu 22.10. 2016 r.

Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia należy dokonać nie później niż do 30.09.2016 roku. Po tym terminie organizator nie gwarantuje zakwaterowania. Ilość miejsc ograniczona.

 

Koszty pobytu /nocleg plus całodzienne wyżywienie od obiadu w dniu 16.10,2016 do obiadu w dniu 22.10.2016/ 1 osoby w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Miód Lawenda” w Biardach :

– w pokoju 1 osobowym : 105 zł x 6 dni + 20 zł. = 650 złotych

– w pokoju 2/3 osobowy: 95 zł x 6 dni + 20 zł. = 590 zł

– w pokoju 4/5/ osobowy:   85 zł x 6 dni + 20 zł. = 530 zł

 

Uczestnicy mają możliwość zakwaterowania również w:

1/ Hotelu Korona w Łukowie,

2/ W kwaterach prywatnych w Biardach itd.

Opłaty można dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia Szachistów Szachpol w Łukowie

nr konta:40 1750 0012 0000 0000 3354 7803

nazwa banku: Raiffeisen Bank SA lub gotówką na miejscu.

 

10/ INNE:

 

 • Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut.

Obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 40. posunięcia czarnych.

 • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
 • Zawodnicy biorący udział w zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz rywalizacja w duchu Fair Play.
 • Opłata wpisowego lub opłaty organizacyjnej jest zgodą na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku  uczestników przez organizatorów zgodnie z potrzebami organizacji i promocji zawodów.
 • Uczestnictwo w zawodach i opłata startowa jest potwierdzeniem akceptacji przedstawionych warunków udziału.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Piotr Piwowarczyk

Może Ci się również spodoba