KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – REGULAMIN ELIMINACJI MIĘDZYWOJEWÓDZKICH STREFY PODLASKO-LUBELSKIEJ DO FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW I MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH W SZACHACH

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – REGULAMIN

ELIMINACJI MIĘDZYWOJEWÓDZKICH STREFY PODLASKO-LUBELSKIEJ

DO FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW

I MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH W SZACHACH

 

 1.  Cel
  • Wyłonienie zawodników awansujących do Finałów Mistrzostw Polski Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.
  • Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród młodzieży.
  • Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych.
   1. Organizator
  • Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku ul. Sobieskiego 24
  • Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku ul. Łagodna 10

tel. 85 664 46 82, www.podlzwszach.net

 • Sędzia główny: Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl
 1. Finansowanie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku
 1. Termin i miejsce
  • 18-24 września 2017 roku
  • Kompleks Hotelowy Nad Zalewem

Wasilków k. Białegostoku, ul. Białostocka 94, tel. 85 718 52 40, fax 85 718 55 11

http://www.nadzalewem.jard.pl/ e-mail: nadzalewem@jard.pl

 1. Uczestnictwo
 • Prawo startu mają obywatele polscy oraz obywatele państw UE zamieszkujący w Polsce.
 • Zawodnik posiadający już uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w eliminacjach strefowych, przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy, w której startuje (zwiększa limit awansujących o jedno miejsce) i awans do finału musi sobie ponownie wywalczyć.
 • Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości oraz posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZSzach.
 • Zawodnik może wystąpić tylko w jednych eliminacjach strefowych. Pojawienie się tego samego zawodnika w innych eliminacjach strefowych spowoduje wykreślenie go z listy startowej.
 1. System rozgrywek
 • Zawody zostaną rozegrane w sześciu oddzielnych grupach:
 • chłopcy do lat 9 (rocznik 2008 i młodsi);
 • dziewczęta do lat 9 (rocznik 2008 i młodsze);
 • chłopcy do lat 11 (roczniki 2006 i 2007);
 • dziewczęta do lat 11 (roczniki 2006 i 2007);
 • chłopcy do lat 13 (roczniki 2004 i 2005);
 • dziewczęta do lat 13 (roczniki 2004 i 2005).
  • Nie będą łączone turnieje w różnych grupach wiekowych w przypadku mniejszej liczby zawodników.
  • Przy minimum 13 startujących zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
  • Dla 11-12 zawodników system rozgrywek określi sędzia główny.
  • W przypadku, gdy zgłosi się 7-10 zawodników obowiązuje system kołowy.
  • W przypadku, gdy zgłosi się 5-6 zawodników obowiązuje system dwukołowy.
  • W przypadku, gdy zgłosi się 3-4 zawodników obowiązuje system trzykołowy.
  • W trakcie zawodów rozgrywanych systemem kołowym wskazane jest, żeby – jeżeli to możliwe – zawodnicy z tego samego klubu spotkali się w początkowych rundach (częściowo sztuczne losowanie lub zamiana kolejności rund).
 1. Tempo gry
 • Po 90 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii.
 1. Ocena wyników
 • W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje:
 • suma zdobytych punktów,
 • wartościowanie średnie Buchholza,
 • wartościowanie pełne Buchholza,
 • liczba zwycięstw,
 • wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,
 • ranking średni przeciwników.
  • W przypadku systemu kołowego lub wielokołowego, o kolejności miejsc decyduje:
 • liczba zdobytych punktów,
 • punktacja Sonnenborna-Bergera,
 • rozszerzony system Koyi,
 • liczba zwycięstw,
 • wynik bezpośredniej partii.
  • W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o awansie do rozgrywek finałowych zadecyduje dogrywka, na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; inne lokaty będą dzielone.
 1. Awanse do finałów Mistrzostw Polski Młodzików i Juniorów Młodszych
 • Awans w grupach do lat 9 uzyskuje po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników.
 • Awans w pozostałych grupach uzyskują po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy.
 • Awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju.
 1. Sędziowanie
 • W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
 • Mistrzostwa prowadzi sędzia główny, posiadający minimum klasę państwową, przy pomocy sędziów asystentów, posiadających co najmniej II klasę sędziowską.
 • Sędziego głównego wyznacza organizator.
 • Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.
 • Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz opłatę roczną uprawniającą do sędziowania zawodów w danym roku.
 • Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.
 • Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do Kolegium Sędziów Podl. Zw. Szach.
  • Zawodnicy nie muszą potwierdzać swojego udziału przed zawodami.
 • Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 30 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
 • W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 40 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 40. posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.
 • Obowiązuje prowadzenie zapisu partii do ostatniego posunięcia. Z prowadzenia zapisu zwolnieni są zawodnicy urodzeni w 2010 roku i młodsi; sędzia zmniejsza im czas do 20 minut na całą partię i dodatkowo po 20 sekund na każdy ruch od początku partii.
 • Wszystkie grupy Mistrzostw są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
 • Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie będą wycofani z turnieju.
 1. Nagrody i wyróżnienia
 • Puchary i medale za miejsca I-III.
 • Nagrody rzeczowe za miejsca I-VI.
 • Dyplomy dla wszystkich uczestników.
 1. Zgłoszenia:
 • Zgłoszenia udziału dokonują kluby lub rodzice na adres elektroniczny albo telefoniczny sędziego głównego w terminie do dnia 10 września 2017 roku.
 • Zgłoszenia można dokonać na stronach turniejowych poszczególnych grup:
 1. Finansowanie:
  • Koszty organizacji ponosi organizator.
  • Koszty uczestnictwa ponoszą kluby delegujące zawodników lub rodzice.
  • Opłata startowa wynosi 60 zł od zawodnika.
  • Opłata rankingowa wynosi 20 zł od zawodnika.
  • Opłatę startową i rankingową należy wpłacić na konto Podlaskiego Związku Szachowego (Bank Pekao SA nr 89 1240 5211 1111 0000 4930 0891) do dnia 10 września 2017 r.
  • W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
 1. Terminarz
 • 18 września 2017 r. (poniedziałek):
 • przyjazdy 14:00 – 19:00
 • kolacja 18:30 – 20:00
 • odprawa techniczna godz. 20:00
  • 19 września 2017 r. (wtorek):
 • śniadanie 07:30 – 09:00
 • I runda 09:00
 • obiad 12:45 – 14:00
 • II runda 15:00
 • kolacja 18:30 – 20:00
  • 20 września 2017 r. (środa):
 • śniadanie 07:30 – 09:00
 • III runda 09:00
 • obiad 12:45 – 14:00
 • IV runda 15:00
 • kolacja 18:30 – 20:00
  • 21 września 2017 r. (czwartek):
 • śniadanie 07:30 – 09:00
 • V runda 09:00
 • obiad 12:45 – 14:00
 • ognisko 17:00
  • 22 września 2017 r. (piątek):
 • śniadanie 07:30 – 09:00
 • VI runda 09:00
 • obiad 12:45 – 14:00
 • VII runda 15:00
 • kolacja 18:30 – 20:00
  • 23 września 2017 r. (sobota):
 • śniadanie 07:30 – 09:00
 • VIII runda 09:00
 • obiad 12:45 – 14:00
 • szachy błyskawiczne godz. 15:00
 • kolacja 18:30 – 20:00
  • 24 września 2017 r. (niedziela):
 • śniadanie 07:30 – 09:00
 • IX runda 09:00
 • obiad 12:45 – 14:00
 • zakończenie 14:15
 1. Zakwaterowanie i wyżywienie
  • Kompleks Hotelowy Nad Zalewem gwarantuje pełną obsługę w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych.
  • Kompleks oferuje pokoje w trzech standardach. Mieszczą się one w trzech budynkach A, B i C, znajdujących się obok siebie: 4 pokoje 1-osobowe, 58 pokoi 2-osobowych, 8 pokoi 3-osobowych, 15 pokoi 4-osobowych, apartamenty, dostawki. Pokoje wyposażone są w WC i prysznic. Większość pokoi wyposażona jest w TV i telefon.
  • Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi od osoby:
 • w budynku B – 480 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt);
 • w budynku A – 510 zł (słownie: pięćset dziesięć);
 • w budynku C – 570 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt).
  • Powyższy koszt obejmuje sześć noclegów oraz wyżywienie od kolacji w dniu 18 września 2017do obiadu w dniu 24 września 2017 r.
  • Koszt obiadu wynosi 15 zł.
  • Nie przewiduje się możliwości opłaty za krótszy pobyt lub zwrotu za niewykorzystane świadczenia noclegowe lub żywieniowe.
  • Uczestnicy Eliminacji w dniu przyjazdu będą kwaterowani w pokojach od godziny 14:00, natomiast w dniu wyjazdu zobowiązują się opuścić obiekt do godziny 15:00.
  • Wcześniejsze zakwaterowanie albo przedłużenie pobytu w pokoju w dniu wyjazdu możliwe będzie po uzgodnieniu na miejscu z recepcją.
  • Rezerwacje zakwaterowania i wyżywienia będą przyjmowane pod adresem: Kompleks Hotelowy Nad Zalewem, Wasilków k. Białegostoku

http://www.nadzalewem.jard.pl/index.php5?content=rezerwacja

 • Rezerwacja telefoniczna pod numerem 85 718 52 40.
 • Termin rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia uczestników Eliminacji upływa w dniu 10 września 2017 r.
 • Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia w terminie późniejszym będzie możliwa tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc.
 • Pełnej opłaty za pobyt dokonujmy gotówką na miejscu w dniu przyjazdu.
 1. Imprezy towarzyszące
  • Wasilków Open 2017 – 18-24.09.2017 r.
  • Ognisko – 21.07.2017 r.

Kolacja w  formie ogniska; kompleks Hotelowy Nad Zalewem zapewnia sprzęt nagłaśniający oraz osobę prowadzącą na 3-4 godziny.

 • Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Szachach Błyskawicznych – 23.09.2017 r.
 1. Sprawy wychowawcze
 • Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych, we współpracy z organizatorem.
 • Warunkiem dopuszczenia do Eliminacji jest złożenie przez opiekuna pisemnego oświadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikami w trakcie Eliminacji.
 • Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

18. Postanowienia końcowe

 • Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzice zawodnika.
 • Akceptując regulamin uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
 • Akceptując regulamin uczestnik turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z imprezy).
 • Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
 • dla zawodników – przegrania partii;
 • dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
  • Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek.
  • Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu/komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).
  • Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

Białystok, dnia 13 lipca 2017 r.                                                                             Prezes Podl. Zw. Szach. Leszek Zega

Może Ci się również spodoba