KOMUNIKAT ORGANIZACYJNO-FINANSOWY LUBELSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO NR 1/2017 z dnia 03.02.2017 r.

Lubelski  Związek Szachowy z siedzibą w Lublinie

adres do korespondencji:20-340 Lublin, ul. Garbarska 8/19 e-mail: biuro@luzszach.plstrona:www.luzszach.pl

Rachunek: Raiffeisen Polbank 36 1750 0012 0000 0000 3332 3417

REGON: 431150533        NIP: 9462211368

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNO-FINANSOWY

LUBELSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

NR 1/2017 z dnia 03.02.2017 r.

 

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

 

Termin wpłaty

składki

Członkowie LZSzach (bez szachistów niepełnosprawnych) Kluby(Członkowie) -LZSzach(z szachistami niepełnosprawnymi_) Zawodnicy nie zrzeszeni w klubach

-zarejestr. w LZSzach

Zarejestrowani w PZSzach Nie zarejestrowani w PZSzach Zarejestrowani w PZSzach Nie zarejestrowani w PZSzach
100% 50% 100% 50% 100%
do 30.04.2017 350 zł 175 zł 300 zł 150 zł 35 zł
01.05-30.06.2017 400,00 zł 200,00 zł 350,00 zł 175,00 zł 40,00 zł
01.07-31.12.2017 500,00 zł 250,00 zł 500,00 zł 250,00 zł 50,00 zł

 

Wysokość składki dla nowo rejestrowanego klubu :

 

Termin wpłaty

składki

Kluby(Członkowie) bez szachistów niepełnosprawnych Kluby (Członkowie) szachistów niepełnosprawnych
Zarejestrowane PZSzach Nie zarejestrowane w PZSzach Zarejestrowane PZSzach Nie zarejestrowane w PZSzach
100% 50% 100% 50%
01.01.-30.06.2017 300,00 zł 150,00 zł 250,00 zł 125,00 zł
01.07.-31.12.2017 150,00 zł 75,00 zł 125,00 zł 62,50 zł

 

OPŁATY LICENCYJNE

Opłata za wydanie licencji klubom, zawodnikom, trenerom, instruktorom i sędziom wynosi 30 zł.

 

ROCZNE OPŁATY UPRAWNIAJĄCE DO SĘDZIOWANIA ZAWODÓW

 

Klasa sędziowska Wysokość opłaty (w PLN)
sędzia klasy okręgowej (II, III) 50 zł

 

Sędzia, który nie uiści opłaty rocznej nie ma uprawnień do prowadzenia zawodów w 2017 r.

 

ROCZNE OPŁATY UPRAWNIAJĄCE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ

 

Klasa trenerska Wysokość opłaty (w PLN)
instruktor, instruktor FIDE (FI) 50,00 zł

 

OPŁATY ZA UDZIAŁ W KURSACH I EGZAMINACH NA KLASY SĘDZIOWSKIE

 

Klasa sędziowska Wysokość opłaty (w PLN)
sędzia klasy II i III 150

 

 

 

OPŁATY ZA REJESTRACJĘ TURNIEJU KLASYFIKOWANEGO W RANKINGU

LOKALNYM

Opłata za rejestrację turnieju nie podlegającego ocenie rankingowej FIDE, w którym

jest możliwość uzyskania wyłącznie kategorii okręgowych wynosi 5 PLN x liczba zawodników płatne do LZSzach

– turniej kołowy oraz szwajcarski do 20 zawodników w szachach szybkich lub błyskawicznych zgłoszony do FIDE– 40 zł,powyżej 20 zawodników – 2,5 PLN x liczba uczestników

Wpłaty dokonuje organizator zawodów na konto Lubelskiego  Związku Szachowego.

 

OPŁATY REJESTRACYJNE ZA ZMIANĘ PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ

Opłata za zmianę przynależności klubowej dla zawodnika z kategorią okręgową wynosi 20 zł.

Klub przejmujący zawodnika dokonuje opłaty na konto Lubelskiego Związku Szachowego.

 

OPŁATY ZA NADANIE KATEGORII SZACHOWYCH

 

Kategorie lokalne Wysokość opłaty (w PLN)
IV, V bez opłat
II, III 20 zł

 

Wpłaty dokonuje wnioskodawca, tj. zawodnik lub jego klub.

Nadanie kategorii okręgowej jest uwarunkowane przekazaniem przez organizatora turnieju do

Lubelskiego Związku Szachowego opłat rejestracyjnych i rankingowych.

 

OPŁATA ZA REJESTRACJĘ NOWEGO KLUBU

Opłata za rejestrację nowego klubu wynosi 150 zł dla klubu rejestrowanego w PZSzach oraz 75 zł dla Klubu nie rejestrowanego w PZSzach.

 

UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkich wyżej wymienionych wpłat na rzecz Lubelskiego Związku Szachowego należy dokonywać przelewem na konto: 36 1750 0012 0000 0000 3332 3417

Dokonujący wpłaty na konto Lubelskiego  Związku Szachowego ma obowiązek dokładnie i

czytelnie określić na dowodzie kogo i czego dotyczy wpłata. Podanie tylko kwoty bez

określenia składników, powoduje niemożność prawidłowego jej zaksięgowania i opłata taka

zostanie potraktowana jak darowizna!

Komunikat Organizacyjno-Finansowy nr 1/2017 obowiązuje od dnia 03.02.2017 r.

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Komunikatu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Lubelskiego Związku Szachowego.

UWAGA!

W sprawach kategorii i norm centralnych należy stosować KOF 2017 PZSzach.

 

Za Zarząd Lubelskiego Związku Szachowego: Prezes  Piotr Piwowarczyk

Może Ci się również spodoba